Зерновые колосовые

Кожен з препаратів Life Force Ukraine може
використовуватись окремо, вирішуючи окремі
завдання, а застосування в комплексі дає змогу
рослинам максимально використати свій
потенціал
При використаннi даної технологiї внесення
додаткових стимуляторів та рострегуляторів
є недоцільним,а норму внесеоння
мікродобрив можливо зменшити на
15-20%
* при використаннi максимальної рекомендованої норми ПМК-ЗР хiмiчний фунгiцид не застосовується а при середій нормі ПМК-ЗР,- норму хімічного фунгіциду можливо скоротити на 30-40%
** В період грунтової посухи внесення препарату ПМК-У є недоцільним

 

 Результати застосування:

Досліди в полях
Дослід проводили в СФГ «Дар» Василевского району Запорізької області.

Культура: Озима пшениця
Сорт: Мудрість Одеська
Попередник: Горох
Дата огляду: 19.03.2019 р.
Препарати LIFE FORCE UKRAINE (обробка насіння):
Гумат LF20 — 0.6л/т, ПМК-ЗР — 1л/т, Escort — 3 мл/т
Температура повітря: +13֯С

В ході огляду поля встановлено, що посів озимої пшениці знаходиться в фазі кущення, рослини добре розвинені, а грунт на глибині залягання основної маси кореневої системи добре зволожений. Вегетація рослин відновилася приблизно 26-27.02.

Щодо різниці між контрольною та дослідною ділянками, то рослини на дослідній ділянці, на мій погляд, мають краще розвинену вегетативну масу та кореневу систему.

Наразі стовідсотково можна стверджувати про економію коштів, при вирощуванні пшениці на дослідній ділянці:
1. при обробці насіння, завдяки застосуванню ПМК-ЗР, була в два рази зменшена норма застосування хімічного протруйника «Ламардор Про»
2. восени господарство проводило підживлення посіву КАС з розрахунку 70 кг/га, на даному полі внесення провели на контрольній ділянці, на дослідній КАС не вносили, що дає змогу значно зменшити собівартість вирощування озимої пшениці на даній площі.

На даний час господарство провело підживлення посіву на всьому полі КАС з розрахунку 130 кг/га.
В майбутньому плануємо провести обробку пшениці на дослідній ділянці нашими препаратами в фазу кущення та початку колосіння.
Досліди в полях
В господарстві, яке розташоване в До-
нецькій області (Покровський р-н) була створена дослідна ділянка на полі озимої пшениці сорту «Бунчук» площею 25 га.

02.05.2018 р. у фазу 2-го межвузля була проведена обробка посіву Гумат LF20 з нормою 0,5 л/га.
Система живлення при вирощуванні пше
ниці на даному полі включала в себе внесення NPK 16:16:16 по 100 кг/га з посівом,та 2 обробки навесні КАС-32 з нормою 100 л/га. Обробка проводилася сумісно з ЗЗР (гербіцид, фунгіцид, інсектицид).
Через 2 тижні після обробки дослідної
ділянки було помічено, що рослини
мають більш темний зелений колір, більшрозгалужену кореневу систему.
Після збирання озимої пшениці встановлено, що врожайність на дослідній ділянці склала 32,8 ц/га, а на контролі 30,2 ц/га
За період вегетації в господарстві випало близько 40% опадів від середньорічної кількості опадів по даному району, тому можна стверджувати, що Гумат LF20
покращив розвиток озимої пшениці в умовах дефіциту вологи.
Ефективність застосування препаратів Life Force Ukraine: